AKTIVITIKRESA MENJALANKAN AKTIVITI SERTA MEMBERI KHIDMAT NASIHAT BEKAITAN PENGURUSAN PROGRAM BERBENTUK REKREASI LUAR.


SENARAI AKTIVITI :

1. TEAM BUILDING PROGRAM (1H,2H1M,3H2M &5H4M) ~ Klik disini!
2. LEADERSHIP CAMP & LEADERSHIP PROGRAM
3. EXPLORACE & TREASURE HUNT
4. FAMILY DAY & FUN ACTIVITY
5. SEMUA AKTIVITI REKREASI LUAR (AIR, DARAT & UDARA)

AKTIVITI BOLEH DIUBAHSUAI MENGIKUT PERMINTAAN


Bayaran mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia. Persatuan /Kelab /badan NGO boleh menjalankan aktiviti untuk menjana wang bagi tujuan :


  1. Menjalankan sebarang kegiatan amal atau sebarang jenis perniagaan untuk tujuan menambah kewangan Persatuan / Kelab / badan NGO, asalkan tidak bercanggah dengan undang-undang negara. 
  2. Semua wang keuntungan yang diperolehi oleh kelab daripada penyertaannya dalam mana-mana perniagaan atau pelaburan akan digunakan semata-semata untuk melanjutkan, memajukan dan menjalankan objektif Persatuan /Kelab /badan NGO dengan syarat keuntungan hendaklah dimasukkan ke dalam Tabung Kewangan Persatuan / Kelab dan laporan kewangan tahunan perlu dihantar kepada Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia.